ทัวร์จีน

เมษายน 2023
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGCKG-2301WE
เริ่มต้น 22,990
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.