" name="keywords"> ทัวร์ไต้หวัน , บริการรับจัดทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกา

ทัวร์ไต้หวัน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW2
เริ่มต้น 13,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2325VZ
เริ่มต้น 16,990

 เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

ตุลาคม 2023
29 ต.ค. - 01 พ.ย. (เต็ม)
มกราคม 2024
17 ม.ค. - 20 ม.ค.
24 ม.ค. - 27 ม.ค.
26 ม.ค. - 29 ม.ค.
27 ม.ค. - 30 ม.ค.
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW1
เริ่มต้น 17,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป หนานโถว เถาหยวน ไถจง ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2324VZ
เริ่มต้น 17,990

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

ธันวาคม 2023
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. (เต็ม)
มกราคม 2024
18 ม.ค. - 21 ม.ค.
20 ม.ค. - 23 ม.ค.
24 ม.ค. - 27 ม.ค.
26 ม.ค. - 29 ม.ค.
27 ม.ค. - 30 ม.ค.
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ QQSBTTPE-SL040
เริ่มต้น 18,885

ชมการประดับโคมแดง ถนนตี๋ฮวา ชมซากุระ ณ วัดอู่จีเทียนหยวน ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง 

กุมภาพันธ์ 2024
09 ก.พ. - 13 ก.พ.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPE03
เริ่มต้น 18,999
มกราคม 2024
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2319BR
เริ่มต้น 19,990

 เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน

มกราคม 2024
18 ม.ค. - 22 ม.ค. (เต็ม)
เมษายน 2024
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
30 เม.ย. - 04 พ.ค.
มิถุนายน 2024
06 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2321CI
เริ่มต้น 19,990

 เที่ยวไต้หวันสุดชิล เยือนจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณท่ามกลางหุบเขา เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

มกราคม 2024
04 ม.ค. - 07 ม.ค. (เต็ม)
มีนาคม 2024
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
28 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2323CI
เริ่มต้น 19,990

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี

ธันวาคม 2023
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค. (เต็ม)
มกราคม 2024
06 ม.ค. - 10 ม.ค.
26 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
27 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2024
12 มี.ค. - 16 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPE63_CI
เริ่มต้น 19,999
กุมภาพันธ์ 2023
23 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
23 มี.ค. - 26 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2404JX
เริ่มต้น 21,990

 เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ชมซากุระ ปล่อยโคมลอยผิงซี เช็คอินย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ไทเป101

มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.