ทัวร์ไต้หวัน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW2
เริ่มต้น 13,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ VWTPE42SL-02
เริ่มต้น 13,999
กุมภาพันธ์ 2023
12 ก.พ. - 15 ก.พ.
19 ก.พ. - 22 ก.พ.
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2023
05 มี.ค. - 08 มี.ค.
12 มี.ค. - 15 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2311VZ
เริ่มต้น 14,990
มีนาคม 2023
29 มี.ค. - 01 เม.ย. (เต็ม)
เมษายน 2023
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
30 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
02 พ.ค. - 05 พ.ค.
06 พ.ค. - 09 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
14 พ.ค. - 17 พ.ค.
17 พ.ค. - 20 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
24 พ.ค. - 27 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
19 ส.ค. - 22 ส.ค.
24 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2315VZ
เริ่มต้น 14,990
เมษายน 2023
02 เม.ย. - 05 เม.ย.
03 เม.ย. - 06 เม.ย.
04 เม.ย. - 07 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
16 เม.ย. - 19 เม.ย.
17 เม.ย. - 20 เม.ย.
18 เม.ย. - 21 เม.ย.
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
23 เม.ย. - 26 เม.ย.
26 เม.ย. - 29 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
02 พ.ค. - 05 พ.ค.
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
07 พ.ค. - 10 พ.ค.
10 พ.ค. - 13 พ.ค.
14 พ.ค. - 17 พ.ค.
21 พ.ค. - 24 พ.ค.
24 พ.ค. - 27 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
28 พ.ค. - 31 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
04 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
07 ก.ค. - 10 ก.ค.
15 ก.ค. - 18 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
25 ส.ค. - 28 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2023
02 ก.ย. - 05 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
10 ต.ค. - 13 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ VWTPE53SL-03
เริ่มต้น 15,888
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 05 ก.พ. (เต็ม)
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
03 ก.พ. - 07 ก.พ. (เต็ม)
09 ก.พ. - 13 ก.พ. (เต็ม)
15 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
17 ก.พ. - 21 ก.พ.
มีนาคม 2023
09 มี.ค. - 13 มี.ค.
16 มี.ค. - 20 มี.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2307VZ
เริ่มต้น 15,990
มีนาคม 2023
05 มี.ค. - 08 มี.ค. (เต็ม)
08 มี.ค. - 11 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 13 มี.ค. (เต็ม)
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
19 มี.ค. - 22 มี.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2312VZ
เริ่มต้น 15,990
สิงหาคม 2023
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2023
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE64_VZ
เริ่มต้น 15,999
เมษายน 2023
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
10 เม.ย. - 13 เม.ย.
11 เม.ย. - 14 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย. (เต็ม)
15 เม.ย. - 18 เม.ย. (เต็ม)
20 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
17 พ.ค. - 20 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
04 ส.ค. - 07 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
25 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ VWTPE53SL-05
เริ่มต้น 16,555
กุมภาพันธ์ 2023
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
16 ก.พ. - 20 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
10 มี.ค. - 14 มี.ค.
17 มี.ค. - 21 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ VWTPE53SL-04
เริ่มต้น 17,555
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW1
เริ่มต้น 17,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป หนานโถว เถาหยวน ไถจง ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SPTW-01
เริ่มต้น 17,977
กุมภาพันธ์ 2023
16 ก.พ. - 19 ก.พ.
23 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
30 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SPTW-02
เริ่มต้น 17,977
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 07 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
18 เม.ย. - 21 เม.ย.
20 เม.ย. - 23 เม.ย.
25 เม.ย. - 28 เม.ย.
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
08 พ.ค. - 11 พ.ค.
15 พ.ค. - 18 พ.ค.
22 พ.ค. - 25 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE65_VZ
เริ่มต้น 17,999
มีนาคม 2023
23 มี.ค. - 27 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2023
10 เม.ย. - 14 เม.ย. (เต็ม)
11 เม.ย. - 15 เม.ย. (เต็ม)
12 เม.ย. - 16 เม.ย. (เต็ม)
14 เม.ย. - 18 เม.ย. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 08 พ.ค. (เต็ม)
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
27 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2023
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
28 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 09 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ PTW03-VZ
เริ่มต้น 17,999
กุมภาพันธ์ 2023
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 07 มี.ค.
05 มี.ค. - 08 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ VTPE43JX-08
เริ่มต้น 18,777
กุมภาพันธ์ 2023
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
31 มี.ค. - 03 เม.ย. (เต็ม)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE56_JX
เริ่มต้น 18,999
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 14 เม.ย.
21 เม.ย. - 24 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPEFD0423
เริ่มต้น 19,888
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
15 เม.ย. - 18 เม.ย.
20 เม.ย. - 23 เม.ย.
22 เม.ย. - 25 เม.ย.
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
กันยายน 2023
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2314JX
เริ่มต้น 19,990
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 06 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPE63_CI
เริ่มต้น 19,999
กุมภาพันธ์ 2023
23 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 07 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2023
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE23_CI
เริ่มต้น 20,999
มิถุนายน 2023
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2023
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
กันยายน 2023
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2313CI
เริ่มต้น 21,990
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
10 พ.ค. - 13 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
สิงหาคม 2023
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2023
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2310BR
เริ่มต้น 21,990
เมษายน 2023
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
02 พ.ค. - 06 พ.ค.
09 พ.ค. - 13 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
23 พ.ค. - 27 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2309CI
เริ่มต้น 21,990
เมษายน 2023
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2023
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2206BR
เริ่มต้น 23,990
กุมภาพันธ์ 2023
24 ก.พ. - 27 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
17 มี.ค. - 20 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHJXTPE1
เริ่มต้น 26,999
กุมภาพันธ์ 2023
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
11 ก.พ. - 15 ก.พ.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SIGTW-WE01
เริ่มต้น 27,977
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ KHHWE0123
เริ่มต้น 28,888
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHCITPE5
เริ่มต้น 29,999
กรกฎาคม 2023
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHWEKHH1
เริ่มต้น 32,999
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 07 พ.ค.
กรกฎาคม 2023
26 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
ธันวาคม 2023
02 ธ.ค. - 06 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHSLTPE4
เริ่มต้น 36,999
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 16 เม.ย.