ทัวร์มาเลเซีย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SPHZ-M1
เริ่มต้น 7,999
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
31 มี.ค. - 02 เม.ย. (เต็ม)
เมษายน 2023
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 07 พ.ค. (เต็ม)
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
09 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SPHZ-M2
เริ่มต้น 7,999
กุมภาพันธ์ 2023
18 ก.พ. - 20 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 27 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 03 เม.ย.
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค. (เต็ม)
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 05 มิ.ย. (เต็ม)
10 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SPHZ-M3
เริ่มต้น 12,999
กุมภาพันธ์ 2023
09 ก.พ. - 12 ก.พ. (เต็ม)
23 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 06 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค. (เต็ม)
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.