" name="keywords"> ทัวร์เวียดนาม , บริการรับจัดทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกา

ทัวร์เวียดนาม

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGDAD-2401VN
เริ่มต้น 9,900

ตะลุยเวียดนามกลาง เช็คอินแลนด์มาร์ค ล่องเรือกระด้ง เที่ยวชม "เมืองโบราณฮอยอัน" เมืองสีคัสตาร์ด

มกราคม 2024
26 ม.ค. - 29 ม.ค.
30 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2024
10 ก.พ. - 13 ก.พ.
11 ก.พ. - 14 ก.พ.
18 ก.พ. - 21 ก.พ.
18 ก.พ. - 21 ก.พ.
23 ก.พ. - 26 ก.พ.
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
25 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
03 มี.ค. - 06 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
10 มี.ค. - 13 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
17 มี.ค. - 20 มี.ค.
19 มี.ค. - 22 มี.ค.
22 มี.ค. - 25 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 27 มี.ค.
26 มี.ค. - 29 มี.ค.
พฤษภาคม 2024
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-DAD95_FD
เริ่มต้น 10,999

นั่งกระเช้าที่สาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก

กุมภาพันธ์ 2024
17 ก.พ. - 19 ก.พ.
มีนาคม 2024
02 มี.ค. - 04 มี.ค.
02 มี.ค. - 04 มี.ค.
09 มี.ค. - 11 มี.ค.
23 มี.ค. - 25 มี.ค.
เมษายน 2024
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
พฤษภาคม 2024
18 พ.ค. - 20 พ.ค.
มิถุนายน 2024
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2024
13 ก.ค. - 15 ก.ค.
สิงหาคม 2024
03 ส.ค. - 05 ส.ค.
17 ส.ค. - 19 ส.ค.
24 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2024
14 ก.ย. - 16 ก.ย.
28 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2024
19 ต.ค. - 21 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-DAD18_VZ
เริ่มต้น 11,999

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ

กุมภาพันธ์ 2024
09 ก.พ. - 12 ก.พ.
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
17 ก.พ. - 20 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGHAN-2321VN
เริ่มต้น 13,990

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก "ยอดเขาฟานซิปัน" เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา พักดี 3 ดาวทุกคืน

กุมภาพันธ์ 2024
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
29 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
22 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-DAD94_FD
เริ่มต้น 13,999

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ

กุมภาพันธ์ 2024
16 ก.พ. - 18 ก.พ.
25 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2024
08 มี.ค. - 10 มี.ค.
เมษายน 2024
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
พฤษภาคม 2024
01 พ.ค. - 03 พ.ค.
10 พ.ค. - 12 พ.ค.
24 พ.ค. - 26 พ.ค.
31 พ.ค. - 02 มิ.ย.
กรกฎาคม 2024
06 ก.ค. - 08 ก.ค.
20 ก.ค. - 22 ก.ค.
กันยายน 2024
07 ก.ย. - 09 ก.ย.
21 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2024
05 ต.ค. - 07 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGSGN-2304VN
เริ่มต้น 14,990

เที่ยว 3 เมืองเวียดนามใต้ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ พักเมืองดาลัดอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นั่งรถจิ๊บทะลุยทะเลทราย

กุมภาพันธ์ 2024
23 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2024
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGDAD-2324VZ
เริ่มต้น 15,990

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"

มกราคม 2024
27 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
01 ก.พ. - 04 ก.พ.
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
03 ก.พ. - 06 ก.พ.
10 ก.พ. - 13 ก.พ.
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGHAN-2322VN
เริ่มต้น 15,990

เยือนหลังคาอินโดจีน "นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน" ล่องเรืองฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "โมอาน่า คาเฟ่"

กุมภาพันธ์ 2024
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
02 มี.ค. - 06 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGDAD-2323VZ
เริ่มต้น 16,990

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง

มกราคม 2024
27 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
29 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
22 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-DAD091_VZ
เริ่มต้น 17,999

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกที่สวยงามและ้งียบสงบ

ดานัง - สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง

กุมภาพันธ์ 2024
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
17 ก.พ. - 20 ก.พ.
เมษายน 2024
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
พฤษภาคม 2024
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
กรกฎาคม 2024
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
สิงหาคม 2024
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
ตุลาคม 2024
11 ต.ค. - 14 ต.ค.