ทัวร์พม่า

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM1
เริ่มต้น 11,500

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM3
เริ่มต้น 11,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง สิเรียม ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM2
เริ่มต้น 12,500

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง หงสาวดี ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ MMR32DD-4
เริ่มต้น 12,555
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ RGN-HL01-8M
เริ่มต้น 12,999
มกราคม 2023
27 ม.ค. - 29 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
10 ก.พ. - 12 ก.พ.
24 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
05 มี.ค. - 07 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ RGN-GT01-8M
เริ่มต้น 12,999
มกราคม 0023
27 ม.ค. - 29 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
10 ก.พ. - 12 ก.พ.
24 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
05 มี.ค. - 07 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-MMR51_FD
เริ่มต้น 13,999
กุมภาพันธ์ 2023
04 ก.พ. - 07 ก.พ. (เต็ม)
11 ก.พ. - 14 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 07 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 04 เม.ย.
08 เม.ย. - 11 เม.ย.
15 เม.ย. - 18 เม.ย.
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM6
เริ่มต้น 16,500

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM5
เริ่มต้น 16,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-MM4
เริ่มต้น 17,500

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.