" name="keywords"> ทัวร์ญี่ปุ่น , บริการรับจัดทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกา

ทัวร์ญี่ปุ่น

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2316VZ
เริ่มต้น 25,990

สนุกสนานไปกับลานสกีสุดฟิน ที่ฟุกุโอกะ ชมพระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ่ายรูปกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด

มกราคม 2024
17 ม.ค. - 21 ม.ค.
18 ม.ค. - 22 ม.ค.
19 ม.ค. - 23 ม.ค.
24 ม.ค. - 28 ม.ค.
25 ม.ค. - 29 ม.ค.
26 ม.ค. - 30 ม.ค.
27 ม.ค. - 31 ม.ค.
27 ม.ค. - 31 ม.ค.
28 ม.ค. - 01 ก.พ.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
03 ก.พ. - 07 ก.พ.
04 ก.พ. - 08 ก.พ.
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
07 ก.พ. - 11 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
09 ก.พ. - 13 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
14 ก.พ. - 18 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
16 ก.พ. - 20 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
27 ก.พ. - 02 มี.ค.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
เมษายน 2024
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2405VZ
เริ่มต้น 26,990

 ชม "พระนอนทองสัมฤทธ์ขนาดใหญ่" วัดนันโซอิน เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน เช็คอินปราสาทคุมาโมโตะ ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด

กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
07 ก.พ. - 11 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
24 ก.พ. - 28 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGNRT-2309SL
เริ่มต้น 29,990

สัมผัสหิมะเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ลานสกี FUJITEN ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ "นาเบะโฮโต" บุฟเฟ่ต์ "ขาปูยักษ์" "ปิ้งย่าง ยากินิคุ" สไตล์ญี่ปุ่น

มกราคม 2024
06 ม.ค. - 11 ม.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2024
07 ก.พ. - 12 ก.พ.
มีนาคม 2024
09 มี.ค. - 14 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGNRT-2401SL
เริ่มต้น 29,990

ชมซากุระแรกแห่งปีก่อนใคร "เทศกาลคาวาซุซากุระ" สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ลานสกี FUJITEN ช้อปปิ้งชินจูกุ เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ "นาเบะโฮโต" บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น

กุมภาพันธ์ 2024
10 ก.พ. - 15 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2314VZ
เริ่มต้น 29,990

สนุกสนานไปกับบานสกีสุดฟิน! ที่ฟุกุโอกะ ชมะรพนอนอสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ่ายรูปกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด พิเศษ!! เก็บสตรอเบอรี่ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

มกราคม 2024
31 ม.ค. - 05 ก.พ.
31 ม.ค. - 05 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 07 ก.พ.
11 ก.พ. - 16 ก.พ.
16 ก.พ. - 21 ก.พ.
18 ก.พ. - 23 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
23 ก.พ. - 28 ก.พ.
28 ก.พ. - 04 มี.ค.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX02_XJ
เริ่มต้น 29,999
มีนาคม 2024
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
12 มี.ค. - 16 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
14 มี.ค. - 18 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
26 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2024
03 เม.ย. - 07 เม.ย.
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
13 เม.ย. - 17 เม.ย.
23 เม.ย. - 27 เม.ย.
24 เม.ย. - 28 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2406VZ
เริ่มต้น 32,990

 สักการะ "พระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่" วัดนันโซอิน เช็คอินปราสาทคุมาโมโตะ สนุกกับกิจกรรมลานสกี

กุมภาพันธ์ 2024
03 ก.พ. - 08 ก.พ.
09 ก.พ. - 14 ก.พ.
13 ก.พ. - 18 ก.พ.
15 ก.พ. - 20 ก.พ.
17 ก.พ. - 22 ก.พ.
20 ก.พ. - 25 ก.พ.
22 ก.พ. - 27 ก.พ.
24 ก.พ. - 29 ก.พ.
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
29 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2024
02 มี.ค. - 07 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT01_XJ
เริ่มต้น 32,999

ชมความงามเทศกาลซากุระ ณ คลองกูโระ ขอพรวัดดัง ณ วัอาซากุสะ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน

มีนาคม 2024
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 28 มี.ค.
28 มี.ค. - 01 เม.ย.
30 มี.ค. - 03 เม.ย.
เมษายน 2024
03 เม.ย. - 07 เม.ย.
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-FUK01_VZ
เริ่มต้น 33,999

ชมความงามดอกซากุระ ณ สวนไมซุรุ ชมความงามแห่งหุบเขาทาคาชิโฮะ เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ

มีนาคม 2024
30 มี.ค. - 03 เม.ย.
31 มี.ค. - 04 เม.ย.
เมษายน 2024
06 เม.ย. - 10 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT02_XJ
เริ่มต้น 34,999

ชมความงามดอกซากุระ ณ ปราสาทโอดาวาระ และสวนโอเอโนะ ชมมรดกโลก ณ เมืองนิกโก้ เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

มีนาคม 2024
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
27 มี.ค. - 31 มี.ค.
31 มี.ค. - 04 เม.ย.
เมษายน 2024
02 เม.ย. - 06 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
16 เม.ย. - 20 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT13_XJ
เริ่มต้น 34,999

ขมความงามดอกซากุระก่อนใคร ฯ มัตสึดะ สักการะขอพร วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งอิสระ ย่านชินจูกุ ถนนนากามิเละ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

กุมภาพันธ์ 2024
09 ก.พ. - 13 ก.พ.
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2024
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGKIX-2321MM
เริ่มต้น 35,990

เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามอุโมงค์ไฟ มาบานะ โนะ ซาโตะ มื้อพิเศษ!! หมู่บ่างใบโฮะบะ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ และชาบูหมู

มกราคม 2024
25 ม.ค. - 29 ก.พ.
26 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
03 ก.พ. - 07 ก.พ.
07 ก.พ. - 11 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
14 ก.พ. - 18 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
24 ก.พ. - 28 ก.พ.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2024
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
14 มี.ค. - 18 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGKIX-2322MM
เริ่มต้น 37,990

 เช็คอินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมความงามอุโมงค์ไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ พิเศษ!! หมูย่างใบไฮบะ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ และชาบูหมุ

กุมภาพันธ์ 2024
27 ก.พ. - 03 เม.ย.
มีนาคม 2024
02 มี.ค. - 07 มี.ค.
04 มี.ค. - 09 มี.ค.
05 มี.ค. - 10 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT03_TG
เริ่มต้น 43,999
มีนาคม 2024
23 มี.ค. - 27 มี.ค.
23 มี.ค. - 27 มี.ค.
31 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG044
เริ่มต้น 47,900

ชมซากุระก่อนใครที่เมืองคาวาซุ / พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน / กิจกรรมลานสกี/ งานประดับไฟ Tokyo German Village / วัดอาซากุสะ / ห้างอิออน มอลล์ / ช้อปปิ้ง ชินจูกุ / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ / เมนูขาปูยักษ์

กุมภาพันธ์ 2024
23 ก.พ. - 28 ก.พ.
27 ก.พ. - 03 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGCTS-2401TG
เริ่มต้น 49,990

 ตะลุยฮอกไกโด หนาวนี้ไม่ไปไม่ได้ สัมผัสหิมะขาวโพลน

เช็คอินโอตารุ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมลานหิมะ

ชมขบวนแพนกวินสุดคิวท์ สุดว้าว!!

พักย่านช้อปปิ้ง 2 คืน ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

มกราคม 2024
05 ม.ค. - 09 ม.ค.
20 ม.ค. - 24 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2024
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ BT-CTS06_XJ
เริ่มต้น 49,999
มกราคม 2024
16 ม.ค. - 21 ม.ค.
19 ม.ค. - 24 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-TG047
เริ่มต้น 51,900

เที่ยวเต็มทุกวัน เข้าโอซาก้า ออกโตเกียว - สนุกกับกิจกรรมลานสกี กิจกกรมเก็บสตรอว์เบอร์รี - ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination - ปราสาทโอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโตะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี – วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – อิออน มอลล์ - พักโรงแรมในโตเกียว 1 คืน - พักออนเซ็น 1 คืน

กุมภาพันธ์ 2024
16 ก.พ. - 21 ก.พ.
23 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2024
01 มี.ค. - 06 มี.ค.