ทัวร์ญี่ปุ่น

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ JFD51
เริ่มต้น 23,888
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค. (เต็ม)
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2304VZ
เริ่มต้น 24,990
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 09 พ.ค. (เต็ม)
06 พ.ค. - 10 พ.ค.
09 พ.ค. - 13 พ.ค. (เต็ม)
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
13 พ.ค. - 17 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค. (เต็ม)
19 พ.ค. - 23 พ.ค. (เต็ม)
20 พ.ค. - 24 พ.ค.
23 พ.ค. - 27 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค. (เต็ม)
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
26 พ.ค. - 30 พ.ค.
27 พ.ค. - 31 พ.ค.
30 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2305VZ
เริ่มต้น 24,990
มิถุนายน 2023
21 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
05 ก.ค. - 09 ก.ค.
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ FD008
เริ่มต้น 25,888
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
สิงหาคม 2023
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGFUK-2303VZ
เริ่มต้น 27,990
เมษายน 2023
15 เม.ย. - 19 เม.ย. (เต็ม)
18 เม.ย. - 22 เม.ย. (เต็ม)
19 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
21 เม.ย. - 25 เม.ย. (เต็ม)
24 เม.ย. - 28 เม.ย. (เต็ม)
27 เม.ย. - 01 พ.ค.
28 เม.ย. - 02 พ.ค.
29 เม.ย. - 03 พ.ค. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 08 พ.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ PJP31-VZ
เริ่มต้น 28,999
กุมภาพันธ์ 2023
18 ก.พ. - 22 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 01 มี.ค. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 08 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHVZFUK6
เริ่มต้น 28,999
มิถุนายน 2023
09 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ JXJ43
เริ่มต้น 29,888
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
25 เม.ย. - 29 เม.ย.
27 เม.ย. - 01 พ.ค.
28 เม.ย. - 02 พ.ค. (เต็ม)
30 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 05 พ.ค.
02 พ.ค. - 06 พ.ค.
05 พ.ค. - 09 พ.ค.
09 พ.ค. - 13 พ.ค.
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
16 พ.ค. - 20 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค.
19 พ.ค. - 23 พ.ค.
23 พ.ค. - 27 พ.ค.
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ VZ003
เริ่มต้น 29,888
เมษายน 2023
22 เม.ย. - 27 เม.ย.
22 เม.ย. - 27 เม.ย.
29 เม.ย. - 04 พ.ค.
29 เม.ย. - 04 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
06 พ.ค. - 11 พ.ค.
06 พ.ค. - 11 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ XJ068
เริ่มต้น 29,888
มีนาคม 2023
26 มี.ค. - 29 มี.ค.
31 มี.ค. - 03 เม.ย.
เมษายน 2023
02 เม.ย. - 05 เม.ย.
07 เม.ย. - 10 เม.ย.
21 เม.ย. - 24 เม.ย.
23 เม.ย. - 26 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
30 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
07 พ.ค. - 10 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
14 พ.ค. - 17 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
21 พ.ค. - 24 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
28 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
04 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
11 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX05_XJ
เริ่มต้น 29,999
พฤษภาคม 2023
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
มิถุนายน 2023
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
สิงหาคม 2023
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
กันยายน 2023
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX04_XJ
เริ่มต้น 30,999
พฤษภาคม 2023
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค. (เต็ม)
มิถุนายน 2023
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
สิงหาคม 2023
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
กันยายน 2023
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
28 ก.ย. - 02 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT05_XJ
เริ่มต้น 30,999
มิถุนายน 2023
07 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
30 มิ.ย. - 04 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT06_XJ
เริ่มต้น 30,999
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
เมษายน 2023
16 เม.ย. - 20 เม.ย.
17 เม.ย. - 21 เม.ย.
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
20 เม.ย. - 24 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
09 พ.ค. - 13 พ.ค.
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
13 พ.ค. - 17 พ.ค.
16 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ JXJ44
เริ่มต้น 32,888
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
26 เม.ย. - 30 เม.ย. (เต็ม)
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 07 พ.ค.
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค.
กรกฎาคม 2023
02 ก.ค. - 06 ก.ค.
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
09 ก.ค. - 13 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
21 ก.ค. - 25 ก.ค.
23 ก.ค. - 27 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
30 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
06 ส.ค. - 10 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
13 ส.ค. - 17 ส.ค.
18 ส.ค. - 22 ส.ค.
20 ส.ค. - 24 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
27 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 05 ก.ย.
03 ก.ย. - 07 ก.ย.
08 ก.ย. - 12 ก.ย.
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
15 ก.ย. - 19 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
22 ก.ย. - 26 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ PJP32-VZ
เริ่มต้น 32,999
กุมภาพันธ์ 2023
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2023
07 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
14 มี.ค. - 19 มี.ค. (เต็ม)
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ XJ067
เริ่มต้น 33,888
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 09 พ.ค.
06 พ.ค. - 10 พ.ค.
07 พ.ค. - 11 พ.ค.
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
13 พ.ค. - 17 พ.ค.
15 พ.ค. - 19 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 24 พ.ค.
21 พ.ค. - 25 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ XJ079
เริ่มต้น 33,888
พฤษภาคม 2023
31 พ.ค. - 05 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
05 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 01 ก.ค.
28 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
03 ก.ค. - 08 ก.ค.
05 ก.ค. - 10 ก.ค.
10 ก.ค. - 15 ก.ค.
12 ก.ค. - 17 ก.ค.
17 ก.ค. - 22 ก.ค.
19 ก.ค. - 24 ก.ค.
24 ก.ค. - 29 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
31 ก.ค. - 05 ส.ค.
สิงหาคม 2023
02 ส.ค. - 07 ส.ค.
07 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 14 ส.ค.
14 ส.ค. - 19 ส.ค.
16 ส.ค. - 21 ส.ค.
21 ส.ค. - 26 ส.ค.
23 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 02 ก.ย.
30 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2023
04 ก.ย. - 09 ก.ย.
06 ก.ย. - 11 ก.ย.
11 ก.ย. - 16 ก.ย.
13 ก.ย. - 18 ก.ย.
18 ก.ย. - 23 ก.ย.
20 ก.ย. - 25 ก.ย.
25 ก.ย. - 30 ก.ย.
27 ก.ย. - 02 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ XJ078
เริ่มต้น 33,888
มิถุนายน 2023
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 04 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 05 ก.ค.
01 ก.ค. - 05 ก.ค.
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
08 ก.ค. - 12 ก.ค.
08 ก.ค. - 12 ก.ค.
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
15 ก.ค. - 19 ก.ค.
18 ก.ค. - 22 ก.ค.
21 ก.ค. - 25 ก.ค.
22 ก.ค. - 26 ก.ค.
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
05 ส.ค. - 09 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
18 ส.ค. - 22 ส.ค.
19 ส.ค. - 23 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 05 ก.ย.
02 ก.ย. - 06 ก.ย.
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
08 ก.ย. - 12 ก.ย.
09 ก.ย. - 13 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
15 ก.ย. - 19 ก.ย.
15 ก.ย. - 19 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
22 ก.ย. - 26 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
เริ่มต้น 33,999
มีนาคม 2023
27 มี.ค. - 31 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT03_XJ
เริ่มต้น 33,999
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
16 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค.
19 พ.ค. - 23 พ.ค.
23 พ.ค. - 27 พ.ค.
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
26 พ.ค. - 30 พ.ค.
30 พ.ค. - 03 มิ.ย.
31 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-NRT04_XJ
เริ่มต้น 33,999
เมษายน 2023
18 เม.ย. - 22 เม.ย. (เต็ม)
19 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
20 เม.ย. - 24 เม.ย. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
10 พ.ค. - 14 พ.ค.
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
16 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 21 พ.ค.
18 พ.ค. - 22 พ.ค.
23 พ.ค. - 27 พ.ค.
24 พ.ค. - 28 พ.ค.
26 พ.ค. - 30 พ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX01_XJ
เริ่มต้น 33,999
เมษายน 2023
07 เม.ย. - 11 เม.ย.
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
19 พ.ค. - 23 พ.ค.
26 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 04 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
21 ก.ค. - 25 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
30 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
18 ส.ค. - 22 ส.ค.
25 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 05 ก.ย.
08 ก.ย. - 12 ก.ย.
15 ก.ย. - 19 ก.ย.
22 ก.ย. - 26 ก.ย.
29 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX06_XJ
เริ่มต้น 33,999
เมษายน 2023
07 เม.ย. - 11 เม.ย.
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
12 พ.ค. - 16 พ.ค.
19 พ.ค. - 23 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
07 ก.ค. - 11 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 08 ส.ค.
กันยายน 2023
22 ก.ย. - 26 ก.ย.
29 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ XJ071
เริ่มต้น 35,888
เมษายน 2023
17 เม.ย. - 22 เม.ย.
19 เม.ย. - 24 เม.ย.
24 เม.ย. - 29 เม.ย.
26 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 06 พ.ค.
03 พ.ค. - 08 พ.ค.
08 พ.ค. - 13 พ.ค.
10 พ.ค. - 15 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
22 พ.ค. - 27 พ.ค.
24 พ.ค. - 29 พ.ค.
29 พ.ค. - 03 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ XJ076
เริ่มต้น 35,888
พฤษภาคม 2023
26 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
04 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
05 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
06 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
11 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 01 ก.ค.
27 มิ.ย. - 02 ก.ค.
28 มิ.ย. - 03 ก.ค.
29 มิ.ย. - 04 ก.ค.
30 มิ.ย. - 05 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGKIX-2313MM
เริ่มต้น 35,990
เมษายน 2023
16 เม.ย. - 20 เม.ย.
17 เม.ย. - 21 เม.ย.
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
20 เม.ย. - 24 เม.ย.
21 เม.ย. - 25 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ QQGQ2KIX-XJ011
เริ่มต้น 36,900
มีนาคม 2023
09 มี.ค. - 13 มี.ค.
23 มี.ค. - 27 มี.ค.
31 มี.ค. - 04 เม.ย.
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHXJKIX2
เริ่มต้น 36,999
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 16 พ.ค.
กรกฎาคม 2023
18 ก.ค. - 23 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
11 ส.ค. - 16 ส.ค.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
13 ต.ค. - 18 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHXJKIX3
เริ่มต้น 36,999
กรกฎาคม 2023
18 ก.ค. - 23 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
11 ส.ค. - 16 ส.ค.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHXJKIX1
เริ่มต้น 37,999
มกราคม 2023
30 ม.ค. - 04 ก.พ.
พฤษภาคม 2023
11 พ.ค. - 16 พ.ค.
กรกฎาคม 2023
18 ก.ค. - 23 ก.ค.
26 ก.ค. - 31 ก.ค.
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 16 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
13 ต.ค. - 18 ต.ค.
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
20 ต.ค. - 25 ต.ค.
21 ต.ค. - 26 ต.ค.
24 ต.ค. - 29 ต.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 09 พ.ค.
05 พ.ค. - 10 พ.ค.
09 พ.ค. - 14 พ.ค.
10 พ.ค. - 15 พ.ค.
11 พ.ค. - 16 พ.ค.
12 พ.ค. - 17 พ.ค.
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
29 พ.ค. - 03 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ XJ075
เริ่มต้น 38,888
พฤษภาคม 2023
06 พ.ค. - 11 พ.ค.
07 พ.ค. - 12 พ.ค.
08 พ.ค. - 13 พ.ค.
09 พ.ค. - 14 พ.ค.
10 พ.ค. - 15 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
18 พ.ค. - 23 พ.ค.
23 พ.ค. - 28 พ.ค.
24 พ.ค. - 29 พ.ค.
25 พ.ค. - 30 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ JXJ42
เริ่มต้น 39,888
พฤษภาคม 2023
09 พ.ค. - 14 พ.ค.
10 พ.ค. - 15 พ.ค.
11 พ.ค. - 16 พ.ค.
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
18 พ.ค. - 23 พ.ค.
19 พ.ค. - 24 พ.ค.
24 พ.ค. - 29 พ.ค.
25 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ QQGQ2NRT-XJ017
เริ่มต้น 39,900
เมษายน 2023
13 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
19 เม.ย. - 23 เม.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ PJP30-VZ
เริ่มต้น 39,999
เมษายน 2023
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ BT-KIX03_XJ
เริ่มต้น 39,999
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 24 เม.ย. (เต็ม)
20 เม.ย. - 25 เม.ย. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
10 พ.ค. - 15 พ.ค. (เต็ม)
11 พ.ค. - 16 พ.ค. (เต็ม)
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
18 พ.ค. - 23 พ.ค.
24 พ.ค. - 29 พ.ค. (เต็ม)
25 พ.ค. - 30 พ.ค.
26 พ.ค. - 31 พ.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ JXJ39
เริ่มต้น 41,888
เมษายน 2023
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ JXJ41
เริ่มต้น 41,888
พฤษภาคม 2023
02 พ.ค. - 07 พ.ค.
09 พ.ค. - 14 พ.ค. (เต็ม)
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
18 พ.ค. - 23 พ.ค.
23 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
06 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHXJNRT1
เริ่มต้น 43,999
มีนาคม 2023
30 มี.ค. - 03 เม.ย.
31 มี.ค. - 04 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ XJ072
เริ่มต้น 45,888
เมษายน 2023
03 เม.ย. - 08 เม.ย.
05 เม.ย. - 10 เม.ย.
10 เม.ย. - 15 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ XJ074
เริ่มต้น 45,888
พฤษภาคม 2023
12 พ.ค. - 17 พ.ค.
13 พ.ค. - 18 พ.ค.
14 พ.ค. - 19 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 25 พ.ค.
21 พ.ค. - 26 พ.ค.
22 พ.ค. - 27 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ XJ074
เริ่มต้น 45,888
พฤษภาคม 2023
13 พ.ค. - 18 พ.ค.
14 พ.ค. - 19 พ.ค.
15 พ.ค. - 20 พ.ค.
17 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 25 พ.ค.
21 พ.ค. - 26 พ.ค.
22 พ.ค. - 27 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ ZGKIX-2308MM
เริ่มต้น 45,990
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 09 เม.ย. (เต็ม)
08 เม.ย. - 13 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
13 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SPJNT-01
เริ่มต้น 47,977
มกราคม 2023
31 ม.ค. - 05 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2023
07 ก.พ. - 12 ก.พ.
14 ก.พ. - 19 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2023
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ XJ070
เริ่มต้น 48,888
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 07 มี.ค.
03 มี.ค. - 09 มี.ค.
08 มี.ค. - 14 มี.ค.
10 มี.ค. - 16 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHJLKIX1
เริ่มต้น 48,999
มิถุนายน 2023
11 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ VZ004
เริ่มต้น 49,888
เมษายน 2023
08 เม.ย. - 13 เม.ย.
08 เม.ย. - 13 เม.ย.
15 เม.ย. - 20 เม.ย.
15 เม.ย. - 20 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ XJ069
เริ่มต้น 49,888
เมษายน 2023
09 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 20 เม.ย.
16 เม.ย. - 22 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ (TYO-LULLA JAPAN-6D3N-PR
เริ่มต้น 49,988
เมษายน 2023
10 เม.ย. - 15 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-CTS01
เริ่มต้น 52,499
กุมภาพันธ์ 2023
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ VJP006
เริ่มต้น 53,995
เมษายน 2023
13 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ KJP160611-TG
เริ่มต้น 55,999
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHTGNGO1
เริ่มต้น 59,999
พฤษภาคม 2023
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ KJP140611-TG
เริ่มต้น 60,999
กุมภาพันธ์ 2023
24 ก.พ. - 01 มี.ค. (เต็ม)
มีนาคม 2023
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
เมษายน 2023
21 เม.ย. - 26 เม.ย.
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 20 เม.ย.
18 เม.ย. - 24 เม.ย.
19 เม.ย. - 25 เม.ย.
20 เม.ย. - 26 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHTGCTS1
เริ่มต้น 69,999
กุมภาพันธ์ 2023
14 ก.พ. - 20 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 09 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ SHTGNRT2
เริ่มต้น 79,999
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 7 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ SHTGHND1
เริ่มต้น 85,999
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 18 เม.ย.