ทัวร์จอร์เจีย

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ FT-TBSDC06C
เริ่มต้น 42,990
กุมภาพันธ์ 2023
17 ก.พ. - 22 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
24 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
31 มี.ค. - 05 เม.ย.
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
07 เม.ย. - 12 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 19 เม.ย.
18 เม.ย. - 23 เม.ย.
21 เม.ย. - 26 เม.ย.
25 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
02 พ.ค. - 07 พ.ค.
05 พ.ค. - 10 พ.ค.
09 พ.ค. - 14 พ.ค.
12 พ.ค. - 17 พ.ค.
16 พ.ค. - 21 พ.ค.
19 พ.ค. - 24 พ.ค.
23 พ.ค. - 28 พ.ค.
26 พ.ค. - 31 พ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ GTK04
เริ่มต้น 49,888
พฤษภาคม 2023
24 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
07 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
12 ก.ค. - 19 ก.ค.
26 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
16 ส.ค. - 23 ส.ค.
23 ส.ค. - 30 ส.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGBUS-2303TK
เริ่มต้น 51,990
มีนาคม 2023
14 มี.ค. - 21 มี.ค.
เมษายน 2023
17 เม.ย. - 24 เม.ย.
20 เม.ย. - 27 เม.ย.
22 เม.ย. - 29 เม.ย.
24 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
15 พ.ค. - 22 พ.ค.
18 พ.ค. - 25 พ.ค.
มิถุนายน 2023
08 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ ZGTBS-2302TK
เริ่มต้น 54,990
กุมภาพันธ์ 2023
18 ก.พ. - 25 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 04 มี.ค. (เต็ม)
มีนาคม 2023
30 มี.ค. - 06 เม.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ GTK03
เริ่มต้น 57,888
กุมภาพันธ์ 2023
23 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 09 มี.ค.
พฤษภาคม 2023
29 พ.ค. - 05 มิ.ย.
31 พ.ค. - 07 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
14 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KGG110815-EK
เริ่มต้น 66,999
มีนาคม 2023
15 มี.ค. - 22 มี.ค.
เมษายน 2023
11 เม.ย. - 18 เม.ย. (เต็ม)
28 เม.ย. - 05 พ.ค.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KGG120812-TK
เริ่มต้น 66,999
มีนาคม 2023
18 มี.ค. - 25 มี.ค. (เต็ม)
23 มี.ค. - 30 มี.ค.
เมษายน 2023
05 เม.ย. - 12 เม.ย.
15 เม.ย. - 22 เม.ย.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KGG120812-TK
เริ่มต้น 66,999
เมษายน 2023
15 เม.ย. - 22 เม.ย.
22 เม.ย. - 29 เม.ย.
26 เม.ย. - 03 พ.ค.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
28 พ.ค. - 04 มิ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KGG110812-TK
เริ่มต้น 68,999
มิถุนายน 2023
24 มิ.ย. - 01 ก.ค.
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ KGG110815-EK
เริ่มต้น 69,999
เมษายน 2023
28 เม.ย. - 05 พ.ค.
29 เม.ย. - 06 พ.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ FT-BJMDC01A
เริ่มต้น 99,990
กุมภาพันธ์ 2023
17 ก.พ. - 22 ก.พ.
21 ก.พ. - 26 ก.พ.
24 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 05 มี.ค.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 12 มี.ค.
10 มี.ค. - 15 มี.ค.
14 มี.ค. - 19 มี.ค.
17 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 29 มี.ค.
28 มี.ค. - 02 เม.ย.
31 มี.ค. - 05 เม.ย.
เมษายน 2023
04 เม.ย. - 09 เม.ย.
07 เม.ย. - 12 เม.ย.
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 19 เม.ย.
18 เม.ย. - 23 เม.ย.