ทัวร์ฮ่องกง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ HFD01
เริ่มต้น 12,888
กุมภาพันธ์ 2023
17 ก.พ. - 19 ก.พ.
22 ก.พ. - 24 ก.พ.
24 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
05 มี.ค. - 07 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
23 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ VHKG21
เริ่มต้น 12,888
กุมภาพันธ์ 2023
11 ก.พ. - 12 ก.พ.
18 ก.พ. - 19 ก.พ.
25 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
11 มี.ค. - 12 มี.ค.
18 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-HKG01_EK
เริ่มต้น 14,999
มีนาคม 2023
31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย. (เต็ม)
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2317EK
เริ่มต้น 15,990
เมษายน 2023
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-HKG84_EK
เริ่มต้น 15,999
กุมภาพันธ์ 2023
03 ก.พ. - 05 ก.พ. (เต็ม)
10 ก.พ. - 12 ก.พ. (เต็ม)
24 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2312EK
เริ่มต้น 16,990
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 04 มี.ค.
09 มี.ค. - 11 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
16 มี.ค. - 18 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
23 มี.ค. - 25 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
30 มี.ค. - 01 เม.ย.
31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 03 เม.ย.
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
08 เม.ย. - 10 เม.ย.
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ KHK110322-EK
เริ่มต้น 16,999
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค. (เต็ม)
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
31 มี.ค. - 02 เม.ย. (เต็ม)
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SHK-TG01
เริ่มต้น 17,977
มีนาคม 2023
31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 03 พ.ค.
02 พ.ค. - 04 พ.ค.
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
29 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
05 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
07 ก.ค. - 09 ก.ค.
14 ก.ค. - 16 ก.ค.
21 ก.ค. - 23 ก.ค.
24 ก.ค. - 26 ก.ค.
29 ก.ค. - 31 ก.ค.
31 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 06 ส.ค.
11 ส.ค. - 13 ส.ค.
12 ส.ค. - 14 ส.ค.
14 ส.ค. - 16 ส.ค.
18 ส.ค. - 20 ส.ค.
25 ส.ค. - 27 ส.ค.
28 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2023
08 ก.ย. - 10 ก.ย.
15 ก.ย. - 17 ก.ย.
22 ก.ย. - 24 ก.ย.
25 ก.ย. - 27 ก.ย.
29 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
06 ต.ค. - 08 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
20 ต.ค. - 22 ต.ค.
21 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 25 ต.ค.
24 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 28 ต.ค.
27 ต.ค. - 29 ต.ค.
28 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ FT-HKGEK01A
เริ่มต้น 17,990
มีนาคม 2023
19 มี.ค. - 21 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
เมษายน 2023
20 เม.ย. - 22 เม.ย.
27 เม.ย. - 29 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SHEKHKG2
เริ่มต้น 17,999
มีนาคม 2023
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-HKG02_EK
เริ่มต้น 17,999
เมษายน 2023
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
มีนาคม 2023
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2023
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2315CX
เริ่มต้น 18,990
เมษายน 2023
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
06 พ.ค. - 08 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2304TG
เริ่มต้น 19,990
กุมภาพันธ์ 2023
24 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 27 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค. (เต็ม)
25 มี.ค. - 27 มี.ค. (เต็ม)
31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 03 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ KHK110312-EK
เริ่มต้น 19,999
กุมภาพันธ์ 2023
18 ก.พ. - 20 ก.พ. (เต็ม)
24 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
25 ก.พ. - 27 ก.พ. (เต็ม)
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
06 พ.ค. - 08 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
04 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ KHM-140311-EK
เริ่มต้น 19,999
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย. (เต็ม)
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ KHM140311-EK
เริ่มต้น 19,999
มีนาคม 2023
10 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
เมษายน 2023
12 เม.ย. - 14 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
22 เม.ย. - 24 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
30 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
06 พ.ค. - 08 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
13 พ.ค. - 15 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
20 พ.ค. - 22 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
02 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
04 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ QQGQ1HKG-EK022
เริ่มต้น 21,900
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SHEKHKG1
เริ่มต้น 21,999
มีนาคม 2023
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
มีนาคม 2023
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
13 เม.ย. - 15 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 05 พ.ค.
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
26 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2313CX
เริ่มต้น 22,990
เมษายน 2023
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGHKG-2302CX
เริ่มต้น 22,990
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
03 มี.ค. - 06 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
10 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 20 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 27 มี.ค.