ทัวร์ลาว

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ FT-UTHVL03
เริ่มต้น 11,990
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
26 มี.ค. - 28 มี.ค.
31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เมษายน 2023
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
14 เม.ย. - 16 เม.ย.
21 เม.ย. - 23 เม.ย.
28 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 07 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ SHLAO1
เริ่มต้น 11,999
มกราคม 2023
11 ม.ค. - 13 ม.ค.
13 ม.ค. - 15 ม.ค.
14 ม.ค. - 16 ม.ค.
17 ม.ค. - 19 ม.ค.
18 ม.ค. - 20 ม.ค.
20 ม.ค. - 22 ม.ค.
21 ม.ค. - 23 ม.ค.
24 ม.ค. - 26 ม.ค.
25 ม.ค. - 27 ม.ค.
27 ม.ค. - 29 ม.ค.
28 ม.ค. - 30 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
03 ก.พ. - 05 ก.พ.
04 ก.พ. - 06 ก.พ.
10 ก.พ. - 12 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 06 มี.ค.
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 13 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 20 มี.ค.
24 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-LAO64_DD
เริ่มต้น 12,999
กุมภาพันธ์ 2023
08 ก.พ. - 10 ก.พ.
เมษายน 2023
06 เม.ย. - 08 เม.ย.
07 เม.ย. - 09 เม.ย.
15 เม.ย. - 17 เม.ย.
29 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 06 พ.ค.
12 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 21 พ.ค.
มิถุนายน 2023
03 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
07 ก.ค. - 09 ก.ค.
14 ก.ค. - 16 ก.ค.
24 ก.ค. - 26 ก.ค.
28 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
04 ส.ค. - 06 ส.ค.
11 ส.ค. - 13 ส.ค.
25 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 03 ก.ย.
08 ก.ย. - 10 ก.ย.
15 ก.ย. - 17 ก.ย.
29 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
06 ต.ค. - 08 ต.ค.
13 ต.ค. - 15 ต.ค.
20 ต.ค. - 22 ต.ค.
21 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ BT-LAO63_DD
เริ่มต้น 13,999
มกราคม 2023
20 ม.ค. - 22 ม.ค. (เต็ม)
กุมภาพันธ์ 2023
17 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
24 ก.พ. - 26 ก.พ.
มีนาคม 2023
03 มี.ค. - 05 มี.ค. (เต็ม)
04 มี.ค. - 06 มี.ค. (เต็ม)
10 มี.ค. - 12 มี.ค.
17 มี.ค. - 19 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ LWE06
เริ่มต้น 15,888
มีนาคม 2023
02 มี.ค. - 05 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
02 ก.พ. - 05 ก.พ. (เต็ม)
16 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
23 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 07 มี.ค. (เต็ม)
09 มี.ค. - 12 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
18 มี.ค. - 21 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค. (เต็ม)
11 พ.ค. - 14 พ.ค. (เต็ม)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-LAO62_FD
เริ่มต้น 15,999
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 04 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย.
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
15 เม.ย. - 18 เม.ย.
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
15 ก.ค. - 18 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
19 ส.ค. - 22 ส.ค.
24 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2023
02 ก.ย. - 05 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
28 ต.ค. - 31 ต.ค.